I my chceme chodit do práce

28.09.2019 09:15

Díky úspěchu v 5. ročníku programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ s projektem ,,I my chceme chodit do práce“ získal Klíč – CSS, p.o. grant ve výši 16 000 Kč. 

V denním stacionáři Domino byla vzhledem k ukazující se nutnosti rozšíření nabídky aktivit služby vyplývající z poptávky a potřeb společnosti vytvořena nová koncepce. Koncepce je zaměřena na udržení a rozvoj motorických a manuálních dovedností, schopností a návyků klientů, které přispívají k soběstačnosti, zapojení se do každodenního života a umožňují přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností. Důraz je kladen především na vytváření kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace. To vše vede k silnějšímu postavení klientů na otevřeném trhu práce nebo v chráněném prostředí.  

Získaná finanční částka z Tesca pomohla zajistit podmínky pro vytvoření cvičných pracovišť v prostorách denního stacionáře pro nácvik základních kuchařských, zahradnických a úklidových dovedností. Zakoupeny byly malé kuchyňské spotřebiče a suroviny pro nácvik přípravy pokrmů, suroviny pro výrobu domácích ekologických čisticích přípravků a materiál pro vybudování vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny.

Klienti využívající službu denní stacionář Domino jsou novými aktivitami, kterým se věnují v oblastech úklidových, kuchařských a zahradnických dovedností nadšeni. Rozvíjí nejen své praktické dovednosti, ale získávají z uvedených oblastí i nové informace. Vítaným zpestřením jsou pro ně různé pokusy při výrobě ekologických čistících prostředků nebo při pěstování a péči o rostliny, kdy zkouší, co je pro rostliny vhodné a co nikoliv, překonávání záludností kulinářského umění a návštěvy kuchyňských i bytových studií, kde se seznamují s módními trendy v bydlení a vybavení domácnosti.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu tohoto projektu a možnost seznámit veřejnost s denním stacionářem Domino.

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode