Dílny

Dřevodílna

Pracovní činnosti v dřevodílně umožňují jejím členům poznávat a používat pracovní postupy, stroje a nástroje užívané při ručním a strojním opracování dřeva a jiných technických materiálů. Postupně si osvojují jednoduché i složitější úkony jako jsou řezání, vrtání a broušení ručními i elektrickými nástroji, spojování materiálu, lepení, tmelení, lakování, dřevořezbu a různé montážní a demontážní práce. Při těchto činnostech v kvalitně vybavené dílně je rozvíjena nejen hrubá a jemná motorika, ale i takové vlastnosti jako jsou spolupráce, vytrvalost, soustředěnost, paměť, zručnost a v neposlední řadě také představivost a fantazie. V dílně se zhotovují převážně nejrůznější dekorační plastiky pro vnitřní a venkovní použití, hračky, učební pomůcky a ptačí budky a krmítka. Členové dílny si také osvojují způsob údržby jízdních kol a jednoduché opravárenské práce. Všechny činnosti v dílně jsou vždy voleny s ohledem na bezpečnost a hygienu práce a schopnosti jejich členů.

Příklady několika zaměstnání klientů v dřevodílně:

 • opracování a tvarování dřeva pomocí řezbářského nářadí

 • kamenosochařské práce

 • vyřezávání dle předem stanoveného vzoru

 • povrchová úprava výrobků

 • jednoduché opravy nábytku

       

Keramická dílna

Cílem práce s keramickou hlínou je podpora tvořivých schopností, výchova vztahu k řemeslu, umění a práci, výchova k manuální zručnosti ale i prohloubení vnitřního a estetického cítění. Prací s hlínou se rozvíjí zejména jemná motorika, a to i u klientů s těžším postižením jak mentálním, tak fyzickým.Čím menší a jemnější tvary klient vyrábí, tím větší nároky jsou na jeho jemnou motoriku kladeny. Ve volbě technik využívaných v keramické dílně se vychází z individuálních schopností a možností jednotlivých klientů. U některých se proto jedná o hnětení hlíny či vytváření korálků různých velikostí, jiní jsou schopni i náročné figurální práce. Mezi nejvíce používané pracovní techniky v naší dílně patří:

 • šňůrková technika /využívá různě silných válečků z hlíny pro výrobu misek, hrnků,váz/

 • technika práce s plátem /jde o vykrajování různých tvarů pomocí formiček nebo nože/

 • tvarování z hnětené hlíny, figurální tvorba

 • odlévání do forem

 • práce na hrnčířském kruhu

Při konečné úpravě výrobků glazováním se klienti učí správně zacházet s glazurami. Využíváme technik glazování pomocí štětců a ponořováním. Další z oblíbených technik zdobení výrobků je dekupáž (ubrousková technika).

       

Prima dílna

Prima dílna je svým zaměřením určena jednak klientům, kteří by si chtěli osvojit základní dovednosti a pracovní postupy potřebné pro práci ve specializovaných dílnách, ale také pro klienty se zájmem o pletení z proutí, výrobu ručního papíru nebo se zájmem o výtvarné činnosti. Prací v dílně se rozvíjí smysl pro spolupráci, respektujeme možnosti a schopnosti každého klienta. Při jednotlivých činnostech se rozvíjí jemná motorika, představivost, trpělivost, přesnost.

Příklady několika zaměstnání:

 • výrobky z proutí

 • výroba svíček

 • obaly na květináče různé velikosti

 • misky, podnosy

 • malé košíčky vhodné k aranžování sušin

 • ptačí klícky

 • jednoduché ozdoby (např. vánoční) ze zbytků proutí

Výroba ručního papíru

 • přáníčka, obrázky, obálky

Výtvarné techniky

 • malování na kameny, břidlici, dřevo…

 • malování květináčů

 • dekorace barvami windowcolor

 • malování vodovými barvami na perlan

 • „malování“  trhaným papírem

 • výroba mozaiky

 • tvorba obrázků z přírodnin

 • papier-maché (karnevalové masky, fotorámečky, krabičky…)

 • výroba přáníček a obrázků s použitím různých materiálů (proutí, vlna, nit, lisované květiny, pěnovka, lepenka, písek, plsť, látka, zbytky kůže, koření, korálky aj.)

       

Textilní dílna

Zaměstnání v textilní dílně umožňuje klientům osvojení širokého spektra možností práce s textilem. Prostřednictvím mnoha různých technik zpracovávají látky různého druhu, vlny, korálky, knoflíky, mašle, krajky, provázky…..  V textilní dílně se nejvíce rozvíjí jemná motorika formou ručních prací, dále cit pro barvy, fantazie, představivost, zručnost a trpělivost. Klienti se zde naučí ovládat šicí stroj, pletací stroj, ruční tkalcovský stav a jejich výrobky reprezentují nejen náš ústav, ale zdobí i je samotné.

Příklady několika zaměstnání v textilní dílně:

 • malba na hedvábí

 • vyvazovaná a vosková batika, škálové barvení látek

 • patchworkové techniky (prostírky, polštáře a přehozy)

 • pletení a háčkování konkrétních výrobků dle vzoru (čepice, svetry, šály)

 • osvojování různých vyšívacích technik (stehy gobelínové, křížkové, stonkové, řetízkové)

 • malba jehlou, tapisérie

 • šití ruční i strojové (polštáře, prostírání, sukně, halenky)

 • ruční tkaní na tkalcovských stavech a rámech

       

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode